Weilbach
 

Weilbachs Kunstnerleksikon skriver om

Arbjerg Hansen, Aage.

•1948, maler.
-12.1.1948 i Hampen Mølle ved Nr. Snede. Forældre: Møllersv. Hagbard jensenius H. og Kirsten Hansine Jørgensen. Gift 1.12.1973 i Randers med lægesekr. Lise Djørup Greve. •4.11.1949 i Randers, datter af smedem. Peter Kaj Mertzy Pedersen G. og Ellen Djørup An-dersen.

Uddannelse:
Tekn. Sk.. Randers (Bent Skytte Rasmussen og Bent Reinholdt) 1963-69: elev af maleren Sven Dalsgård 1966-71; 3 mdr. på Kunsthåndværkersk. i Kolding 1975. Rejser og udlandsophold: Norge og Sverige flere gange fra 1962: Grækenland og Tyrkiet flere gange fra 1967: Jugoslavien 1972; studieoph. på Ricklundsgården. Saxnås. Sverige 1989.

Stilling:
Lærer i tegning og maleri på Randers Kunstskole fra 1975.

Udstillinger:
KP 1967-69. 1976. 1983-84; Charl. Forår 1970; KE 1970-72; Kunstnernes Sommerudst.1983.1991:Aspekter af Sur-realismen. vandreudst. 1968: Surreelt Milieu. Århus Kunstbygn. 1970: 2 x 140 billedkunstnere, Ni-kolaj. Kbh. 1973; Amnesty 111,smst. 1981; Krukker, Labyrintprojekt. Ridehuset. Århus 1988; Jydske Rødder, Kunstnernes Hus, Århus og Charl.borg 1990. Separatudstillinger: Gal. ved Åen, Århus 1973: Randers Kunstforen. 1976-85; Gal. Ægidius. Randers 1988: Kunstnernes Hus, Århus 1990: Akureyri-Randers-Ålesund, Ran-ders Kunstmus. 1993. Værker: Hymne til solen (1966-67): Minder fra min farmors hus (stofcollage med skumgummi og sandpose 1968, 15 miniature vindmøller i plasticmontrer 1970, 5 collager med hat og slips 1972); 111egnet bogstaverne i navnet Randers (serie, 1976); Suite til Norge (1982-89. Randers Komm.); Hjemkomsten (1991, smst); Hest og rytter (1992).

Udsmykninger:
Ådalssk., Skørring, Djursland (1972-73): boligkomplekset Majs-vangen, Randers(1989-90).

Aage Arbjerg Hansen malede i en årrække surrealistisk, inspireret af Sven Dalsgård. Også concept-og objektkunstens muligheder har han eksperimenteret med, men i de senere år er han vendt tilbage til maleriet. Med landskabet som udgangspunkt har han skabt en række små, vitale og umiddelba-re naturfortolkninger med en mættet atmosfære og en kolorit. der spænder fra glade, kraftige far-ver til de helt sarte nuancer.
Red.